De taal op het water

Megajacht
Motorjacht langer dan veertig meter.

Meetbrief
(1) Internationaal document waarin de hoofdafmetingen van het schip en de bruto en netto tonnenmaat vermeld zijn. Dit dient bij binnenkomst in de haven aan de autoriteiten te worden getoond. (2) Verklaring dat een wedstrijdboot is gemeten en voor deelname aan wedstrijden mag worden gebruikt. De geldigheid is beperkt.

Meester
(1) Bijnaam voor machinist. (2) Gezagvoerder van een zeilvissloep.

Mees
Bijnaam voor kwartiermeester.

Meertros
Touw waarmee een schip wordt afgemeerd.

Meerrompsboot
Catamaran, met twee even grote rompenTrimaran, met drie rompen, waarvan de middelste de grootste is. De zijrompen of drijvers zijn beide even groot.

Meerpen
IJzeren pen waaraan de landvasten van een niet al te groot jacht kunnen worden bevestigd. Handig wanneer er geen vastmaakgelegenheid aan de wal is. Een spiraalvormige meerpen geeft meer houvast. Gebruik daarvoor desnoods zo`n grote kurketrekker waaraan honden worden vastgelegd, verkrijgbaar bij de dierenspeciaalzaak.

Meerpaal
Paal voor een kade of in een haven waaraan een schip kan worden afgemeerd. Zie ook Dukdalf.

Meerboei
Permanent gelegde stalen boei waar een boot aan bevestigd kan worden zonder dat deze haar eigen anker behoeft te gebruiken.

Meer
Langzame opeenhoping van water in een door de mens of de natuur gevormd bekken, dat meestal niet in directe verbinding met de zee staat. In feite zijn de Kaspische Zee en de Dode Zee ook meren.

Meeligger
(1) Schip dat ongeveer dezelfde koers voorligt als het eigen schip. (2) Gelijkdenkende collega.

Medische hulp
Zie RMD

Meclozine
Middel tegen zeeziekte. Wordt meestal gebruikt als cyclizine niet goed werkt, of tijdens de nacht. Is aanmerkelijk versuffender dan cyclizine, maar kan wel worden gebruikt na bestraling.

Meander
Bocht in een kronkelende rivier.

MHWS
Mean High Water SpringHW springtij.

MHWN
Mean High Water NeapsHW doodtij.

Millibar
1-1000 bar

Mik
(1) Houten of ijzeren staander waarin de giek kan rusten. (2) Roeidol.

Mijnenlegger
Schip dat speciaal is bestemd voor het leggen van zeemijnen.

Mijnenjager
Ook: mijnenveger. Schip dat speciaal is bestemd voor het opruimen van zeemijnen.

Mijl
Hiermee wordt doorgaans de internationale nautische mijl bedoeld, die 1852 meter lang is. Zie ook Zeemijl.

Midzwaardboot
Een kleine zeilboot voorzien van een midzwaard.

Midzwaard
Een plaat hout of metaal, aangebracht in een zwaardbun die in het midden van de boot langsscheeps is aangebracht. Het kan omhoog of omlaag worden bewogen en dient om het verlijeren tegen te gaan.

Midwatch
Hondewacht.

Midscheeps
(1) In of naar het midden van het schip. (2) (Roercommando.) Het roer in het kielvlak aanbrengen. (3) Verhoogd dek in het midden van bepaalde schepen.

Midget 26
Brede, comfortabele polyester spitsgatzeiler. Degelijk schip. L.O.A. 7,60 m., zeiloppervlak 28,80 m².

Middy
Matrozenblouse.

Middengrietje
Zie Bramzeil

Middenbramra
Zie Bramra

Middellandse Zee
Zee die wordt begrensd door het vasteland van Europa, Afrika en Azië. 3850 kilometer lang, gemiddeld 600 kilometer breed en gemiddeld 1450 meter diep. Gering getijdenverloop, behalve bij Gibraltar en Venetië. Ernstig vervuild en daarom zo mooi blauw.

Middelboord
Middelste huidgang van een hoogaars.

Middaglengte
De geografische lengte van de waarnemer in de middag.

Middagschaften
Warm eten, rond twaalf uur `s middags.

Middagbreedte
De geografische breedte van de waarnemer in de middag. Breedte = declinatie minus zenitafstand.

Middag maken
Zonnetje schieten om twaalf uur `s middags.

MID
Maritime Identification Digit . De eerste drie cijfers van het MMSI-nummer, die het land van herkomst van het vaartuig aanduiden.

Microwegas
Naam van het sharpie-achtige bootje (L.O.A. 4,20 m.) waarmee de Franse broers Maximillien en Emmanuel Berque in 1995 de Atlantische Oceaan overstaken. Zij hadden vier maanden nodig om het bootje te bouwen en 37 dagen om de oceaan over te steken, zonder elektronische navigatiemiddelen. Alles waarover zij beschikten was een sextant, een wereldontvangertje en een videocamera. Hun menu was tamelijk eenzijdig: elke dag havermoutpap en sardientjes uit blik (met veel tabasco). Zeg nu zelf: wat is `zeewaardig`?

Microwave
Heel klein golfje.

Micrometer
Nonius.

Micro 5.5
Trailerbaar flushdek zeiljacht met vier slaapplaatsen. L.O.A. 6 m., breedte 2,45 m., zeiloppervlak grootzeil 10 m², genua 8,50 m².

MIC
Nederlands Maritiem Informatie Centrum. Onderdeel van de bibliotheek van de TU Delft.

MLWS
Mean Low Water SpringLW springtij.

MLWN
Mean Low Water NeapsLW doodtij.

MMSI
Maritime Mobile Service Identification, onderdeel van de DSC-marifoon. Tiencijferige identificatiecode van alle onder de schepenwet vallende schepen. Bestaat uit een 9-cijferig nummer en een internationale roepnaam, bestaande uit vier letters. De Nederlandse roepnamen komen uit de serie PAAA-PIZZ. MMSI-nummers worden alleen verstrekt aan (zee)schepen die met GMDSS-apparatuur zijn uitgerust.

Monstergolf
Ook: freakwave. Zeer steile en hoge golf, die helemaal onverwacht ontstaat en uit het niets lijkt te komen. Veroorzaakt soms veel schade.

Monsteren
Ook: aanmonsteren. Zich rechtens verbinden en op de monsterrol doen inschrijven als lid van de bemanning.

Monsterboekje
Zeemansboekje, waarin onder andere de vaartijd, de schepen waarop men heeft gevaren en de behaalde diploma`s staan vermeld, alsmede de gegevens van de laatste medische keuring.

Monohull
Boot met één romp. Zie ook Multihull.

Mo
Mo(K)

Mo(K)
Ook: MoAanduiding op de zeekaart die betekent dat het hier gaat om een licht dat voortdurend een letter van het morse-alfabet laat zien. `Mo A8s` betekent bijvoorbeeld een lichtsignaal dat elke 8 seconden het morseteken voor de letter A – één kort, één lang – weergeeft. Zie ook F, FL, Iso, Oc, Q en VQ.

Monkeyfist
Apevuistje.

Monkey jacket
Matrozenjekker. Hofmeijer uit Purmerend,
a-b SS Orion

Monitor
(1) Zeer laag op het water liggend, gepantserd oorlogsschip voor de kustverdediging. (2) Beeldscherm.

Moneren
Zie Alg

Mondingshaven
Aan een riviermond gelegen haven.

Molen
Hulpwerktuig bij het opkluwenen van strengen garen of katoen.

Mokken
In stukjes snijden van vis.

Moken
Nomadenvolk van de wateren rond Thailand en Birma, dat van de zee leeft. De Moken zwerven in de Mergui Archipel en leven op zelfgebouwde houten schepen. Zij worden in hun bestaan bedreigd door piraten en de Birmese regering.

Moessonstroom
Zeestroom die ontstaat door de moessonwerking.

Moesson
Halfjaarlijkse winden in tropische gebieden.

Moeren
Een plas uitvenen of veenslik opbaggeren om turf van te maken.

Moerdijk
Dijk om een stuk land dat gemoerd wordt. Zie Moeren.

Moeraseiland
Houten frame met drijvers van kurk, waarover fijn gaas is gespannen en waarop wortelstokken van onder andere boterbloem, lisdodde, riet, wilg en zegge zijn gelegd. Wanneer de planten in het water gaan wortelen, halen zij hun voedingsstoffen uit het water en geven zij zuurstof aan het water terug. Moeraseilanden kunnen worden gebruikt om grachten te zuiveren.

Moederschip
(1) Schip dat als basis dient voor andere schepen, bijvoorbeeld onderzeeërs of walvisjagers). (2) Kangoeroeschip; schip dat lichters meeneemt. Zie ook LASH.

Moederkompas
Hoofdbestanddeel van een gyrokompas. Bevat onder andere de gyroscoop en bepaalt de noordrichting. De aanwijzing van het moederkompas wordt overgebracht op de verschillende dochterkompassen en op andere instrumenten. Zie ook: Peildochter en Stuurdochter.

Moddervloot
Al het drijvend materiaal betrokken bij een baggerwerk.

Modderen
Het zich voortbewegen van een schip door het slik of vlak over de grond.

Mochi 20 Forte
Polyester knikspant (diep-V) motorjacht met acht vaste slaapplaatsen. L.O.A. 20 m., breedte 5,70 m., diepgang 1,50 m.

Moby Dick
(1) De witte walvis waar in Herman Melville`s gelijknamige roman jacht op wordt gemaakt. Dus niet de naam van het schip (Pequod), laat staan van de kapitein (Ahab). (2) Grote drijver voor (mijnen)veegtuig. (3) Naam van een schip van de milieuorganisatie Greenpeace.

MSR
Marine Safety Rotterdam. Organisatie die de beschikking heeft over vaarsimulatoren (eigenlijk: brugsimulatoren), waarmee maritieme officieren op het droge kunnen oefenen.

MSI
Maritime Safety Information . Veiligheidsinformatie voor de scheepvaart, te ontvangen via Navtex of ECG.

MSF
Marine Sanatorium Fonds, opgericht in 1918.

MS
Afkorting van motorschip.

Muur des doods
Treffende benaming voor een zeegnet van tientallen kilometers lang. In veel landen verboden.

Muur
VerschansingOver de muur = overboord.

Mutslintje
Bijnaam voor een matroos.

Muts
Matrozenmuts. Met klep heet zoiets `pet`.

MUTS
Muidens Ultimate Tijdvergoeding Systeem. Zie ook Handicap.

Muskusrat
Ook: bisamrat. Schuchtere planteneter uit de familie der woelmuizen, die helaas schade toebrengt aan gewassen en waterkeringen. Het vlees is eetbaar.

Multihull
Meerrompsboot.

Multiknikspant
Zie Knikspant

Multi purpose ship
Schip dat zowel containers, stukgoed, massagoed of combinaties daarvan kan vervoeren.

Muizing
(1) Bindsel, verdikking van touwwerk. (2) Bindsel op een haak. Dient om te verhinderen dat een haak die op een oog is gepikt er weer uitschiet.

Muiterij
In het ergste geval: gemeenschappelijk gewapend verzet van ondergeschikten aan boord van een schip. Volgens het Wetboek van Strafrecht: insubordinatie gepleegd door twee of meer verenigde personen. Zie ook Verplichtingen van de bemanning.

Muilbord
Klapmuts(2) van een schouw.

Mui
Stroomgeul tussen strandbanken langs het strand, waar bij laagwater vaak een sterke stroom heerst. Komt voor in sommige plaatsnamen, bijvoorbeeld Arnemuiden, IJmuiden, IJsselmuiden en Muiden. Zie ook Zwin.

Muziektent
Peper- en zoutstel.

MUZ
Maatschappij tot Uitvoering van Zuiderzeewerken.

MV Greenpeace
Greenpeace (2).

MV
(1) Motor vessel ; motorschip. (2) Maatschappij Vrachtvaart N.V.

Mystic 60
Polyester rondspant zeiljacht met acht tot tien vaste slaapplaatsen. L.O.A. 18,23 m., breedte 4,96 m., zeiloppervlak 180 m². Prijs (1996): ruim twee miljoen gulden. N

Mylar
Soort plasticfilm dat onder andere wordt gebruikt als materiaal voor zeilen. Rekt niet of nauwelijks. Alleen geschikt voor licht weer, tenzij het materiaal is gebruikt als finish voor een ander doek.

M24
Melges 24

Na-ijlen
Een magnetisch kompas en vooral een vloeistofkompas ijlen altijd na, wat wil zeggen dat het kompas nog doorloopt terwijl het schip al op koers ligt, en andersom.

Najad 320
Snel en stabiel kieljacht, dat zeer geschikt is voor langere tochten. L.O.A. 9,70 m., zeiloppervlak 41 m².

Najad 343
Zeer handelbaar en zeewaardig toerzeiljacht, met veel ruimte aan boord. L.O.A. 10,20 m., zeiloppervlak 50 m².

Nagelbank
Ook: mastbank. Balk bij de mast, die is voorzien van korvijnagels.

NAFO
Noordatlantische Visserij Organisatie.

NADO
Nederlandse Associatie van Duikondernemingen, waarbij ruim twintig bedrijven zijn aangesloten.

Nacra 4.5
Trailerbare polyester catamaran. L.O.A. 4,50 m., breedte 2,40 m., zeiloppervlak 17 m². Zie ook NACRA (2).