De taal op het water

HTD
Hoofd Technische Dienst.

Hunter 40.5
Comfortabel polyester toerzeiljacht. L.O.A. 12,23 m., breedte 4,09 m., zeiloppervlak 81,20 m².

Hunter 336
Comfortabel, goed afgewerkt polyester toerzeiljacht, met vaste slaapaccommodatie voor 4 personen en 3 salonslaapplaatsen. L.O.A. 10,45 m., breedte 3,60 m., zeiloppervlak 53,50 m².

Hunter 29.5
Zeiljacht met accommodatie voor zes personen. L.O.A. 9 m., zeiloppervlak 36,90 m².

Hunter 26
Trailerbaar zeiljacht. L.O.A. 7,85 m., breedte 2,73 m., zeiloppervlak 27 m².

Hunter 280
Polyester rondspant zeiljacht met vier vaste slaapplaatsen. L.O.A. 8,46 m., breedte 2,89 m., zeiloppervlak 35,30 m².

Hunter 23.5
Trailerbaar zeiljacht met bakdek en ophaalbaar midzwaard, met slaapaccommodatie voor 5 personen. L.O.A. 7,21 m., zeiloppervlak 23,60 m².

Hunter 19
Trailerbaar zeiljacht met bakdek en ophaalbaar midzwaard, met slaapaccommodatie voor 4 personen. L.O.A. 5,78 m., breedte 2,40 m., zeiloppervlak 15,20 m².

Hunt
Ook: overstagduel. Bij het matchracen het manoeuvreren in de richting van de tegenstander die verplicht is om vrij te blijven, met de bedoeling verwarring te stichten of de andere deelnemer een overtreding te laten begaan. In 1993 werden de wedstrijdreglementen van de America`s Cup gewijzigd ten gunste van het jacht met voorrang, waardoor er meer van deze tactiek gebruik werd gemaakt. Veel onervaren televisiepresentatoren snappen helaas nog steeds niet goed wat deze tactiek van het matchracen omhelst.

Humper
Grote golf.

Humpback
Bultrug.

Humboldtstroom
Ook Perustroom. Zeestroom van zo`n 2400 mijl lang langs de kust van Zuid-Amerika. Deze stroom bracht Thor Heyerdal met zijn vlot naar de Zuidequatoriaalstroom en in 101 dagen voer hij van Peru naar de Polynesische eilanden in de Zuid-Pacific, met een gemiddelde van 42,5 mijl per dag.

Humbers
Trossen kurken op reepnetten.

Hulpzon
Denkbeeldig hemellichaam dat in één jaar met eenparige snelheid de ecliptica doorloopt.

Hulpverlening
Artikel 785 van het Wetboek van Koophandel luidt:
1. De schipper is verplicht aan personen die in gevaar verkeren, en in het bijzonder als zijn schip bij een aanvaring betrokken is geweest, om de andere daarbij betrokken schepen en personen, die zich aan boord van die schepen bevinden, de hulp te verlenen waartoe hij bij machte is zonder zijn eigen schip en de opvarenden daarvan aan ernstig gevaar bloot te stellen.
2. Hij is bovendien verplicht, voorzover hem dit mogelijk is, aan de andere bij de aanvaring betrokken schepen op te geven de naam van zijn schip, van de plaats waar het thuis hoort, van de plaats vanwaar het komt en waarheen het bestemd is, alsmede inzage te verstrekken van het bewijs van inschrijving in het register.

Hulploon
`Voor de hulp, met gunstig gevolg verleend aan in gevaar verkerende schepen, de zich aan boord bevindende goederen, de vracht en de opvarenden, voor het redden van het leven van de schipbreukelingen en voor het bergen van driftige en aangespoelde zaken, is hulploon verschuldigd.` Aldus artikel 552 van het Wetboek van Koophandel. `Met gunstig gevolg` betekent no cure, no pay. Bovendien moet er sprake van werkelijk gevaar zijn geweest. In geval van geschil wordt de hoogte van het hulploon door de rechter vastgesteld, maar van 50 tot 100% van de waarde kan in Nederland niet gauw sprake zijn, tenzij de waarde van het geborgene erg laag is.

Hulpkruiser
Snelvarend koopvaardijschip dat tijdelijk als oorlogsschip is ingericht.

Hull
Romp.

Hulk
(1) Smal, overnaads gebouwd groot zeilschip, meestal met één of twee vierkantgetuigde masten, later met bezaantuig, dat van de 14e tot de 16e eeuw in Europa als vrachtschip werd gebruikt. Is voortgekomen uit de kog. Had losse kastelen op het voor- en achterdek en werd vooral in de noordelijke wateren gezien. Later onderging het schip talloze wijzigingen. (2) Onttakeld schip dat dienst doet als kantoor, hotel, huisvesting voor studenten, asielzoekerscentrum enzovoort. (3) Casco.

Huizing
Marlijn.

Huik
Hoes van geteerd of geolied zeildoek, om voorwerpen tegen vocht en vuil te beschermen of als dekkleed voor een opgedoekt zeil.

Huidplaat
Ieder van de platen waaruit de buitenhuid van ijzeren of aluminium schepen bestaat.

Huidplank
Ieder van de delen waaruit de buitenhuid van houten schepen bestaat.

Huidgang
Horizontale reeks huidplaten van een schip, die zoveel mogelijk van het voor- naar het achterschip doorlopen.

Huidafsluiter
Klep die door de wand van de boot heengaat, onder andere om het koelwater voor de motor binnen te laten en het onderwatertoilet door te spoelen. Moet worden afgesloten als de boot langere tijd buiten gebruik is.

Huid
Beplating of beplanking van de zijkanten van het schip; buitenbekleding.

HVC
Radiotelefonieterm. Haven Verkeers-Centrale.

Hwaar
(n)Hoogte waar.

HW
Hoog water.

HWTK
Hoofdwerktuigkundige. Meestal de eerste machinist.

Hyperion
Het superdeluxe, computergestuurde zeiljacht van Jim Clark, de oprichter van Netscape. Gebouwd door Royal Huisman te Vollenhove. Michael Lewis schreef een boek over Clark en zijn jacht, en ik heb het mogen vertalen.

Hylas 44
Polyester zeiljacht met zes vaste slaapplaatsen. L.O.A. 13,46 m., breedte 4,11 m., diepgang 1,83 m.

Hydrosfeer
Al het water dat zich in vloeibare vorm op aarde bevindt.

Hydroplaan
Ook: glijboot. Een door luchtschroeven voortbewogen vaartuig met zeer weinig diepgang. Wordt veel gebruikt in moerasgebieden en mangroven, bijvoorbeeld de Everglades.

Hydrografie
De beschrijving van de wateren aan het aardoppervlak, om betrouwbare zeekaarten te vervaardigen en bij te houden.

Hydrofoil
Draagvleugelboot.

Hydrofobie
Watervrees.

Hydraulische getijstroom
Getijstroom die ontstaat door niveauverschillen, veroorzaakt door verschillen in getijhoogte of hoogwater aan de twee uiteinden van een zeestraat. Zie ook Kelvingolf.

Hydeschroef
Ook: feathering propeller. Scheepsschroef waarvan de bladen bij stilstaande schroef door de waterdruk automatisch in de richting van de waterstroom worden gezet, zodat tijdens het zeilen de weerstand klein is.

Hypothermia
Onderkoeling. Zie ook Cold shock. Warning: file_get_contents(http://members.lycos.nl/lexicografie-lexi.html) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP-1.1 404 Not Found in C:Program Filesxampphtdocsgeturls3.php on line 12

H-serie
De 5 schepen van de Amsterdamse rederij Spliethoff waarvan de naam begint met een H: Heemskerkgracht, Heerengracht, Houtman, Hudsongracht en Humbergracht. Zie ook A-serie, B-serie, E-serie, K-serie, L-serie en P-serie.

IALA
International Association of Lighthouse Authorities. Eén van de twee betonningsstelsels die in Nederland in gebruik zijn. IALA-A is het Europese systeem, waarbij rood aan bakboord blijft; IALA-B is het Amerikaanse systeem, waarbij de rode boeien zich aan stuurboord bevinden. Zie ook SIGNI.

IACC
International America`s Cup Class. Zie America`s Cup.

Ibis
Reiger van de Nijl, die door de Egyptenaren als een godheid werd vereerd. Als men door het Suezkanaal vaart is het zinnig deze vogels met rust te laten.

IBSA
International Board Sailing Association.

ICOMIA
Overkoepelende organisatie van HISWA`s.

ICF
International Canoe Federation.

IDL
International Date Line. Internationale datumgrens.

ID-nummer
Rechtstreeks 7-cijferig telefoonnummer van een schip via satellietcommunicatie. Het telefoonnummer van de Achtergracht is bijvoorbeeld 1300373.

Idylle 13.50
Sportief en uitermate comfortabel zeiljacht, dat met weinig bemanning gezeild kan worden. L.O.A. 12,90 m., zeiloppervlak 98 m².

Idylle 11.50
Echt Benéteau-zeiljacht met zeer goede vaareigenschappen. L.O.A. 11,50 m., zeiloppervlak 69,70 m².

Idylle 10.50
Zeer veelzijdig en handelbaar polyester zeiljacht. L.O.A. 10,50 m., zeiloppervlak 58 m².

Ienmesk
Maas waarvan één van de vier zijden gebroken is.

IFKS
Iepen Fryske Kampioenskippen. In 1981 opgericht voor skûtsjesilers die door de strenge regels van de SKS buiten de boot vielen. Zie ook Skûtsjesilen.

IJzeren man
De automatische stuurinrichting.

IJzer
Haardplaat, te onderscheiden in de liggende en de staande haardplaat.

IJsversterking
De moderne kustvaarders die regelmatig in Scandinavische wateren vertoeven, zoals die van Wagenborg in Delfzijl en Spliethoff in Amsterdam, zijn allen voorzien van ijsversterking.

IJsselmeer
Deel van de vroegere Zuiderzee, tussen Muiden en de Afsluitdijk. Oorspronkelijke oppervlakte 3500 km², na inpoldering nog maar 1200 km². De gemiddelde diepte is 3,5 meter. De dijk van de Houtribsluizen bij Lelystad naar Enkhuizen heeft het IJsselmeer in een noordelijk en een zuidelijk gedeelte opgesplitst. Het zuidelijk deel heet Markermeer en gaat over in het IJmeer. Er heerst een beruchte korte golfslag en het kan er behoorlijk spoken.

IJsselaak
Soort stevenaakdie vooral werd gebruikt bij de zandbaggerij. Mooi schip met sterk geveegde lijnen. Het tuig bestaat uit een grootzeil met rechte of gebogen gaffel, fok en kluiver.

IJsbunkerschip
Schip waar in de ruimen door middel van ammoniak ijs wordt geproduceerd, voor het conserveren van vis op vissersschepen.

IJsbreker
(1) Schip met zware motoren en versterkte boeg, dat speciaal is gebouwd om het ijs te breken en opzij te schuiven. (2) Losse bekleding van planken om een schip heen, om het tegen de botsingen van de ijsschotsen te beschermen.

IJsbank
Massa opeengestapelde ijsschotsen die de doorvaart van een zee of rivier belemmert.

IJmuiden rescue
Zie RCC

Imperator
Dit Duitse passagiersschip was in 1913 het grootste passagiersschip ter wereld. Op 21 april 1913 vertrok het voor een proefvaart uit Hamburg naar Amerika, maar het liep al in de Elbe aan de grond.

Impellerlog
Ook: waaierlog. Log die onder water aan de romp is bevestigd. De omwentelingen van de impeller (waaier) worden mechanisch of elektronisch doorgegeven aan een snelheids- en afstandsmeter.

IMO-nummer
Internationaal erkend 7-cijferig identificatienummer, onverbrekelijk verbonden met het schip. Het IMO-nummer van de Barentzgracht is bijvoorbeeld 7929633. Zie ook Roepsein.

IMO
International Maritime Organization, gevestigd te Londen. Organisatie van de Verenigde Naties die zich sterk maakt voor internationale samenwerking op scheepvaartgebied.

IMCO
Intergovernmental Maritime Consultative Organization. Organisatie van de Verenigde Naties die zich sinds 1958 bezighoudt met het opstellen van richtlijnen voor veiliger scheepvaart, betere navigatie en schonere zeeën. Gevestigd te Londen.

IMS
International Measurement System. Nederland speelde een voortrekkersrol in de ontwikkeling van dit eenheidsstelsel.

Inpik
In de roeisport het indompelen van het blad van de riem in het water. `Inpik, slag, uitpik, overhaal.`

Inmarsat-C
Satelliet voor tele(x)communicatie.

INM
International Nautical MileMijl.

Inlopen
(1) Al lopend iets binnen boord trekken. `Loop jij die tros even in?` (2) M.b.t. een aanvaring: `Het schip is aan stuurboord ingelopen.`

Inknevelen
Twee netten of lijnen aan elkaar bevestigen d.m.v. een knevel.

Inklaren
Het vervullen van de douaneformaliteiten voor inkomende transporten. `Het schip is ingeklaard.`

Inkel
Enkel

Inkelband
Strook in een fuik met dubbele mazen i.v.m. aanhechting van het enkel.

Inkelen
Spannen van de inkelsnoeren van een fuik.

Inkelsnoeren
Lijntjes waarmee het enkel van een fuik uitgespannen wordt.

Inhouten
Alle dwarsscheepse en opstaande verbanddelen van een schip, zoals spanten, zetters, liggers en wegers.

Inhalen
Het krimpen van de wind.

Inhaler
Touw dat mast en giek verbindt.

Inglefield clip
Middel voor het vastmaken van spinnakerschoten enz. Bestaat uit twee in elkaar sluitende ringen.

Indrinken
Iemand die voor het eerst aan boord van een onderzeeër is moet in de eerste buitenlandse haven vijf blikjes bier uit een grote pul drinken.

Indompelingsgrenslijn
Volgens het schepenbesluit een lijn, gedacht op het scheepsboord, evenwijdig aan en op een afstand van 76 millimeter onder de aansnijding van de bovenzijde van het schottendek met dit boord. Zie Diepgangsmerk.

Indische Oceaan
De kleinste oceaan. Omvat inclusief de randzeeën 14,5% van het aardoppervlak. Wordt begrensd door het vasteland van Afrika, Azië en Australië.

Indicator
Beeldscherm van de radar.

Indexfout
Fout van het hoekmeetinstrument die samenhangt met lichte verdraaiingen van de kimspiegel. De waarde van de indexfout dient voor elke observatie opnieuw te worden vastgesteld. We onderscheiden een negatieve en een positieve indexfout.

Inboegseren
Een schip met sloepen in de haven of naar de ligplaats slepen.

Inbakken
In manden opschieten van de lijnen gedurende het halen.

In komplot
De snelste botter van een ploeg brengt de gezamenlijke vangst naar de markt.

In dos
In de war. Zie ook Dossig.

In de laag brengen
Zodanig afmeren dat alle vaartuigen met hun achterschip loodrecht op de steiger liggen, terwijl vóór een anker uitstaat.

In de boeien
Positie van een boot die onbeweeglijk met de neus in de wind ligt en naar geen kant kan uitwijken.

IOR
International Offshore Rule, het gebruikelijke systeem om de handicap voor een zeewedstrijdjacht te berekenen.

Irmingerstroom
Zijtak van de Noordatlantische stroom die zich verenigt met de Oost-Groenlandstroom. Schip met een conventionele houten romp, maar bekleed met één of meerdere lagen ijzeren platen.

Isothermen
Lijnen die alle plaatsen met dezelfde temperatuur met elkaar verbinden.

Isogonen
Lijnen die punten van gelijke variatie met elkaar verbinden.

Isobaren
Lijnen die alle plaatsen met dezelfde atmosferische druk met elkaar verbinden.

Iso
Ook: isofase. Aanduiding op de zeekaart die betekent dat een lichtsignaal even lang is als de donkere periode die erop volgt. `Iso 4s` betekent dus een lichtsignaal van 4 seconden, na 4 seconden gevolgd door een volgend lichtsignaal van 4 seconden, enzovoort. Zie ook F, Fl, Mo(K), Oc, Q en VQ.